Komplet testløsning til test af printkort eller samlede elektroniske apparater

 • Udskifteligt fixtur og stålskab
 • Panel PC, Blæserløs PC sikrer mange års drift, uden stop
 • NI LabVIEW/TestStand Software
 • National Instruments Vision Development module
 • 24 bit analog inputs for ultrapræcise målinger
 • Der anvendes udelukkende industrielle komponenter, så uforudsete stop minimeres
 • Dokumentation og sourcekode leveres med, så vedligehold lettes

---

Complete test solution for testing of printed circuit boards or whole electronic devices

 • Interchangeable fixture and steel cabinet
 • Panel PC, Fanless PC ensures many years of operation without stopping
 • NI LabVIEW / TestStand Software
 • National Instruments Vision Development module
 • 24 bit analog inputs for ultra-precise measurements
 • Only industrial components are used to minimize unplanned downtime
 • Documentation and source code are included to support maintenance