0-999,9Ω Programmerbare Modstands Print med trin på 0,1Ω og Maks. nominel effekt op til 10W

  • Enheden kan justeres til den ønskede modstandsværdi med 8 digitale indgange (5V logiske niveauer, maksimalt 24V). Det er muligt at bruge en mikrokontroller, f. eks. Arduino. På billederne kan du se produktet forbundet til National Instruments VirtualBench (ikke inkluderet i produktet. Vi kan sende dig en kompatibel LabVIEW-applikation til kontrol via pc GRATIS efter anmodning.)
  • Nem montering på DIN-skinnerække med integreret monteringssystem.

Vi specialisere i tilpasset elektronikudvikling. Hvis du har brug for en variation af dette produkt eller gerne vil have det programmerbare modstands print integreret i andre enhed, så kontakt os.

Basis pris: 20.000dkk ekskl. MOMS

Spørg os hvis du har spørgsmål om produktet.

---

0-999,9Ω Programmable resistor decade board with step of 0,1Ω and Maximum power rating up to 10W

  • The device can be adjusted to desired resistance value by 8 digital inputs (5V logic levels, maximum 24V). It is possible to use a microcontroller, such as Arduino. In the photos, you can see the product connected to National Instruments VirtualBench (not included with the product. We can send you a compatible LabVIEW application for control via PC for FREE upon request.)
  • Easy mounting on DIN rail racks with integrated mounting system.  

We specialize in custom electronics development. If you need a variation of this product or would like to have the programmable resistor decade board integrated in a larger device, please contact us.

Basic price: 20.000DKK excl. VAT

Ask us if oyu have any questions about the product.

Specifications

Output resistance (J1)

Resistance between J1 terminals is calculated as: Rtot = V x 100R + X x 10R + Y x 1R + Z x 0,1R
Where V, X, Y, Z are the multipliers for the individual decades.

0-999,9Ω +-1%
Maximum power rating for 100R, 10R, 1R decades10W
Maximum power rating for 0,1R decade2W
Maximum current through J1 - Constant Resistance2,5Arms
Maximum current through J1. Resistance is switched1Arms
Maximum voltage between J1 terminals and GND 230Vrms
Power supply J224VDC +-5%, max. 200mA
Control signals J3. Nominal input voltage5V logic level. 22kΩ pull up to 5V
Maximum input voltage24V. Iin @24V 1,7mA
Cooling fans start temperature (board surface)~70oC
Maximum ambient temperature40oC
MountingDIN rail 32/35
Dimensions l x b x h(above DIN rail)403 x 126 x 69 mm

 The decade board should be placed with adequate space around, bearing in mind that the total power dissipation can reach 20W.


Control interface

Address input
A3 A2 A1 A0 
Multiplier
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
A9
B9
C9
D9
E9
F9

     LEx = HI: Latch is transparent. Multiplier follows address.

     LEx = LO: Multiplier is locked to address present in the moment LEx is set LO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board Layout

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.

Plain text

  • Ingen HTML-tags tilladt.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.